Sähköpostiasetukset

Sähköpostia voit käyttää selaimella tai erillisellä sähköpostiohjelmalla, jota varten tarvitsemasi palvelinasetukset on lueteltu alla.

Tyyppi Osoite Portti
Saapuva posti IMAP kuukso.fi 993 (TLS)
Lähtevä posti SMTP kuukso.fi 587 (TLS)